Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Následující prohlášení o ochraně dat platí pro použití naší webové stránky www.saechsische-staatsbaeder.de

Ochrana dat je věcí důvěry a Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaše soukromí. Ochrana a průzkum, zpracování a použití Vašich osobních dat v souladu se zákonem je proto pro nás důležitým úkolem. Abyste se cítili při návštěvě našich webových stránek bezpečně, striktně dbáme při zpracování Vašich osobních údajů na zákonná ustanovení za dodržení platných právních předpisů k ochraně osobních dat, především na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a chtěli bychom Vás zde informovat o našem průzkumu dat a jejich použití.  

Můžete si tento dokument stáhnout a vytisknout při použití běžné funkčnosti Vašeho prohlížeče.  

Souhlasem s následujícím prohlášením o ochraně dat souhlasíte vzhledem ke společnosti Sächsischen Staatsbäder GmbH (dále jen: SSB) s průzkumem, zpracováním a použitím Vašich osobních údajů za dodržení zákonů o ochraně dat a následujících ustanovení.

1. Zodpovědná osoba

Zodpovědná osoba za průzkum, zpracování a použití Vašich osobních údajů je  

Sächsische Staatsbäder GmbH
Badstraße 6
08645 Bad Elster
Fax: 037437 71-222
Email: datenschutz@saechsische-staatsbaeder.de

Pokud chcete odporovat průzkumum zpracování či použití Vašich údajů společností SSB dle pravidel těchto ustanovení o ochraně dat, můžete svůj nesouhlas poslat na následující kontaktní údaje emailem, faxem či dopisem:   

2. Průzkum osobních údajů

Pokud jste nám dali k dispozici své osobní údaje, použijeme tyto výlučně pro ůčely celkového vyřízení smlouvy, ke splnění Vašich přání a požadavků, k zodpovězení Vašich dotazů (jako např. přes email či náš kontaktní formulář) či eventuálních pozdějších zpětných dotazů či případů záruky a k technické administraci naší stránky.    

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o věcných a osobních vztazích určité či určitelné přirozené osoby.    
SSB eviduje následující osobní údaje:  

 • Vaše jméno,
 • Vaše referenční číslo
 • Vaši emailovou adresu,
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaši adresu,
 • a také veškeré veškeré údaje o stavu, které nám sdělíte při registraci a založení Vašeho zákaznického účtu.  

Statistické údaje, které například shromáždíme při návštěvě našich stránek, a které nemohou být přímo spojeny s Vaší osobou, do tohoto nespadají. Například jsou to statistiky o tom, které stránky jsou zvláště oblíbené, či kolik uživatelů navštěvuje určité stránky SSB.  

2.2 Logovací údaje

Při každém přístupu na stránky SSB jsou zprostředkovány údaje o použití příslušným internetovým vyhledávačem a uloženy v protokolových souborech, takzvaných Server-Logfiles. Přitom uložené záznamy obsahují následující údaje:

 • Datum a čas vyvolání,
 • Název vyvolané stránky,
 • Počítač a jeho IP adresu,
 • Referenční-URL (zdrojový-URL, ze kterého jste byli přesměrováni na stránku SSB),
 • Informace a produktu a verzi použitého prohlížeče.

(*) IP-adresy jsou uloženy pouze k účelům ochrany dat. Tyto informace nejsou statisticky vyhodnoceny, slouží pouze k našemu zabezpečení pro případ, že byl ze strany uživatele proveden   trestný čin.

2.3 Uživatelský účet

Zařizujeme pro každého zákazníka, který se náležitě registruje, přímý přístup chráněný heslem k jeho u nás uloženým údajům (zákaznický účet). Zavazujete se zacházet s osobními přístupovými údaji důvěrně a nezpřístupňovat je neoprávněným třetím osobám. Nemůžeme převzít žádnou záruku za neoprávněně použitá hesla, ledaže bychom toto zneužití zapříčinili.

3. Zpracování a použití Vašich osobních dat

Pokud jste nám dali k dispozici osobní údaje, použijeme tyto výhradně k účelu vyřízení smlouvy, splnění Vašich přání a požadavků, zodpovězení Vašich dotazů (např. přes email či náš kontaktní formulář) či eventuálnímu pozdějšímu případu záruky a k technické administraci naší webové stránky.   

Vaše osobní údaje budou předány či zprostředkovány na třetí osoby pouze, pokud je toto nutné pro vyřízení smlouvy či vyúčtování, či pokud k tomu dáte předem svolení. V rámci vyřízení smlouvy obdží například námi stanovení smluvní partneři (jako např. hotely, penizony) potřebná data k vyřízení objednávky a smlouvy. Takto předaná data smí být smluvními partnery použita pouze ke splnění jejich úkolu. JIné použití informací není povoleno a neprobíhá u žádného námi pověřeného smluvního partnera.

3.1 Použití Vašich dat k reklamním účelům

Pokud jste svolili, použijeme data také pro informování poštou o různých produktech, službách či propagačních akcích.  

Pokud jste nám udělili souhlas s použitím, zpracováním a zprostředkováním Vašich osobních dat k reklamním účelům, můžete tento souhlas kdykoli odvolat bez dodržení určité formy či lhůty s účinkem do budoucna u zodpovědné osoby (viz bod 1. Zodpovědná osoba).

Po odvolání budeme používat Vaše údaje výhradně k vyřízení smlouvy a zanecháme zasílání reklamy.  

V případě výherních her použijeme Vaše data k účelu oznámení o výhře. Datailní pokyny obsahují podmínky účasti jednotlivých výherních her. 

4. Délka uložení dat

Pokud není specificky uvedeno jinak, ukládáme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění sledovaných účelů.  

V některých případech stanovuje zákonodárství uchování osobních údajů, v obchodních, daňovém právu. V těchto případech jsou údaje námi pouze pro tyto účely dále uloženy, ale nejsou jinak zpracovány a po uplynutí zákonné lhůty uchování smazány.    

5. Cookies

Akceptování Cookies není předpokladem k návštěvě našich stránek. Avšak upozorňujeme na to, že naše stránky a servis mají pouze omezenou funkčnost, pokud nám nedovolíte klást Cookies.

5.1 Co jsou Cookies?

Cookies a Flash Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem paměťovém médiu a které ukládají určitá nastavení a data k výměně s našim systémem přes Váš prohlížeč. V zásadě se rozlišuje mezi dvěma různými typy Cookies, takzvané Session-Cookies, které jsou smazány, jakmile zavřete Váš prohlížeč, a dočasné/permanentní Cookies, které jsou uloženy po delší dobu či permanentě na Vašem paměťovém médiu. Toto uložení nám pomáhá vytvářet naše stránky a nabídky náležitě pro Vás a usnadňuje Vám použití tím, že například určitá zadání jsou uložena, takže je nemusíte neustále opakovat.   

5.2 Které Cookies používá SSB?

Většina námi používaných Cookies bude po ukončení relace prohlížeče (konec Session) automaticky zase vymazána z Vašeho harddisku (proto také Session-Cookies). Session-Cookies jsou například potřebné pro nabídnutí funkce košíku na více stránkách. Kromě toho používáme také Cookies, které zůstanou na Vašem pevném disku. Při další návštěvě bude poté automaticky rozpoznáno, že jsteu nás už byli, a která zadání a nastavení preferujete. Tyto dočasné nebo také permanentní Cookies (životnost jeden měsíc až deset let) jsou uloženy na Vašem pevném disku a smažou se po zadaném čase samy. Tyto Cookies slouží především k tomu, aby byly naše nabídky uživatelsky snadné, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například možné, že na stránce budou zobrazeny Informace speciálně určené dle Vašich zájmů. Výhradní účel těchto Cookies sestává v tom, aby byla naše nabídka co nejlépe upravena na Vaše zákaznická přání a Vaše surfování bylo u nás vytvořeno co nejkomfortněji.   

5.3 Která data jsou uložena v Cookies?

V Cookies používaných SSB nejsou uložena žádná osobní data. Námi používané Cookies nemohou být přiřazeny žádné určité osobě, tedy ani Vám. Při aktivaci Cookies je tomuto přiděleno identifikační číslo. Přiřazení Vašich odobních dat k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné. Vaše jméno, IP adresa či podobné údaje, které by mohly umožnit přiřazení Cookies k Vám, nejsou nikdy dotazována. Na bázi Cookie-Technologie obdržíme pouze anonymizované informace, například o tom, které stránky našeho shopu byly navštíveny, které produkty prohlédnuty atd.

5.4 Existují také Cookies od třetích osob (tzv. Third-Party-Cookies)?

SSB si pomáhá určitými reklamními partnery, kteří pomáhají při vytváření zajímavější internetové nabídky a stránek. Proto jsou uloženy při návštěvě stránek také Cookies partnerských podniků na Vašem pevném disku. Přitom se jedná o dočasné/permanentní Cookies, které se automaticky po zadaném čase smažou. Tyto dočasné nebo i permanentní Cookies (životnost 14 dní až 10 let) jsou uloženy na Vašem pevném disku a smažou se po zadaném čase samy. Také Cookies našich partnerských podniků obsahují pouze pseudonymní většinou dokonce anonymní data.

5.5 Jak můžete zabránit ukládání Cookies?

Ve Vašem prohlížeči můžete nastavit, aby bylo uložení Cookies akceptováno pouze, když k tomu dáte svolení. Pokud chcete akceptovat pouze SSB Cookies, ale ne Cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete vybrat nastavení ve Vašem prohlížeči "Blokovat Cookies třetích osob ". Zpravidla Vám bude zobrazena lišta menu Vašeho webového prohlížeče přes funkci nápovědy, jak odmítat nové Cookies a již obsažené vypnout. Doporučujeme Vám u společně používaných počítačů, které jsou nastaveny tak, aby akceptovaly Cookies a Flash Cookies, se po ukončenívždy kompletně odhlásit. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě popřípadě nemůžete používat veškeré funkce tét stránky v plném rozsahu.  

5.6 Jak často je prohlášení Cookie aktualizováno?

SSB může toto prohlášení Cookie k dané době změnit, aby například byl zohledněny změny na používaných Cookies, či pokud je to nutné z jiných provozních, právních či regulačních důvodů. Vyvolávejte proto toto prohlášení Cookie pravidelně, abyste byli průběžně informováni o našem použití Cookies a podobných technologiích. 

6. Webová analýza

Pro neustálé zlepšování a optimalizaci naší nabídky používáme tzv. trackovací technologie. Zde používáme služeb Google Inc („Google“). Pokud si nepřejete použití jedné či více Google funkcí, můžete tyto deaktivovat v odpovídajícím nastavení na https://myaccount.google.com/. Dále můžete zkontrolovat za použití deaktivační stránky pro spotřebitele Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/, které zúčastňené stránky kladou Cookies do Vašeho prohlížeče a tyto deaktivovat. Bližší detaily k Cookies Googlem a prohlášení o ochraně dat naleznete na: https://policies.google.com/.

6.1 Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služrb webové analýzy Google Analytics. Poskytovatel je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané "Cookies". To jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí Cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně dat Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

6.1.1 Browser Plugin

Můžete zabránit ukládání Cookies odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě popřípadě nemusí být možné používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete Googlu zabránit evidenci a rozšiřování dat, která byla vytvořena Cookies a která jsou vztažena na Vaše použití stránky (včetně Vaší IP adresy) tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin disponibilní pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6.1.2 Protest proti evidenci dat

Můžete zabránit evidenci Vašich dat společností Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaveno Opt-Out-Cookie, což zabrání evidenci Vašich dat při budoucích návštěvách této stránky: Google Analytics deaktivovat.

6.1.3 Zpracování dat zakázky

Uzavřeli jsme s Googlem smlouvu ke zpracování dat zakázky a plně uskutečňujeme striktní úkoly německých úřadů chránících data při použití Google Analytics.

6.1.4 IP-anonymizace

Používáme funkci "Aktivace IP-anonymizace" na této stránce. Tímto však bude Vaše IP adresa Googlem v rámci členských států Evropské unie či v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na serves Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení Vašeho použití stránky, pro sestavení zpráv o aktivitách na stránce a pro provádění dalších služeb spojených s použitím stránky a internetu pro provozovatele stránky. Vaším prohlíečem zprostředkovaná IP adresa v rámci Google Analytics nebude spojována s dalšími daty Googlu.

7. Použití pluginů

7.1 Facebook

Náš internetový výstup používá Plugins („Plugins“) sociální sítě Facebook, která je provozována Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Pokud vyvoláte webovou stránku našeho internetového výstupu, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu bude zprostředkován z Facebooku přímo na Váš prohlížeč a tímto zapojen do stránky.   

Zapojením pluginů obdrží Facebook informaci, že jste vyvolali odpovídající stránku našeho internetového výstupu. Pokud jste zalogováni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu Vaše kontu na Facebooku. Pokud probíhá interakce s pluginy, například stisknutím tlačítka „To se mi líbí“, či odevzdáním komentáře, bude odpovídající informace zprostředkována Vaším prohlížečem přímo Facebooku a tam uložena.

Účel a rozsah průzkumu dat a další zpracování a použití dat Facebookem a Vaše práva tohoto se týkající a možnosti nastavení k ochraně Vaší soukromé sféry naleznete v pokynech o ochraně dat Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby Facebook sbíral data o Vás přes náš internetový výstup, musíte se před návštěvou nšeho internetového výstupu z Facebooku odlogovat.

7.2 Twitter

Náš internetový výstup používá Social Plugins („Plugins“) sociální sítě Twitter, která je provozována Twitter Inc., 795 Folsom St. Sweet 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). 

Použitím Twitteru a funkcí „retweet“ jsou Vámi navštívené webové stránky spojeny s Vaším účtem na Twitteru a sděleny dalším uživatelům. Přitom jsou přeneseny i údaje na Twitter. 

O obsahu zprostředkovaných dat a jejich použití Twitterem nemáme žádné informace. Účel a rozsah průzkumu dat a další zpracování a použití dat Twitterem a toho se týkající práva a možnosti nastavení k ochraně Vaší privátní sféry naleznete v pokynech o ochraně dat Twitteru: https://twitter.com/privacy?lang=de

7.3 YouTube

Tato webová stránka používá Youtube funkci vložení pro zobrazení a reprodukci videí poskytovatele „Youtube“. Přitom je použit rozšířený mód ochrany dat, který nastavuje dle údajů poskytovatele ukládání uživatelských informací teprve po reprodukci videí do chodu. Pokud je spuštěna reprodukce vložených Youtube videí, nastaví poskytovatel „Youtube“ Cookies pro sběr informací o chování uživatele. Pokyny „Youtube“ slouží kromě jiného k tomu, aby se evidovaly statistiky videí, zlepšilo ovládání pro uživatele, zamezilo neoprávněným způsobům jednání. Nezávisle na reprodukci vložených videí je při každém vyvolání této stránky utvořeno spojení k obvodu Google „DoubleClick“, což může bez našeho vlivu vyvolat další procesy zpracování dat. Další informace k ochraně dat u „YouTube“ naleznete v pokynech o ochraně dat poskytovatele pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7.4 Instagram

Náš internetový výstup používá pluginy sítě Instagram, který je provozován Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Pokud kliknete na tlačítko Instagram, vytvoří se přes plugin přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Instagramu. Tím je Instagramu zprostředkována informace, že jste se svojí IP adresou navštívili naše stránky. 

Účel a rozsah průzkumu dat a další zpracování a použití těchto dat Instagramem nám není známo. Prosíme proto v tomto ohledu a ohledně Vašich práv a možností nastavení k ochraně Vaší soukromé sféry dbát na odpovídající pokyny o ochraně dat Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388 

7.5 Vimeo

Pro zapojení videí používáme poskytovatele Vimeo. Vimeo je provozováno Vimeo, LLC mit hlavní sídlo v 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na některých našich stránkách používáme pluginy poskytovatele Vimeo. Pokud vyvoláte internetové stránky naší prezence opatřené tímto pluginem, vytvoří se spojení se serverem Vimeo a plugin bude zobrazen. Tímto je na server Vimeo zprostředkováno, které internetové stránky jste navštívili. Pokud jste členem u Vimea a zalogováni, přiřadí Vimeo tyto informace k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití pluginu jako např. stisknutí tlačítka start u videa se tato informace také přiřadí k Vašemu uživatelskému účtu. Můžete zabránit tomuto přiřazení tím, že se před použitím našich internetových stránek odhlásíte z uživatelského účtu Vimea a vymažete odpovídající Cookies Vimea.

Další informace ke zpracování dat a pokynům o ochraně dat Vimeo naleznete na https://vimeo.com/privacy.

8. Bezpečný přenos dat

Vaše osobní údaje jsou u nás přeneseny bezpečně šifrováním. Toto platí pro Vaši objednávku a také zákaznický login. Pomáháme si přitom kódovacím systémem SSL (Secure Socket Layer). Sice nemůže nikdo garantovat absolutní ochranu, avšak zajišťujeme naše stránky a jiné systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátš, zničení, přístupu, změně či rozšiřování Vašich dat neoprávněnými osobami.   

9. Práva uživatele

Jako uživatel máte právo obdržet na vyžádání bezplatné informace o tom, které osobní údaje o Vás byly uloženy. Kromě toho máte právo na opravu nesprávných údajů a na omezení zpracování či vymazání Vašich osobních údajů dle čl. 17 DSGVO. Pokud je to případné, můžete uplatnit také Vaše právo na přenositelnost dat.

Dle spolkového zákona o ochraně dat mají naši zákazníci kroě jiného právo na bezplatné informae o jejich uložených údajích a popř. právo na opravu, zablokování či vymazání dat.   

Pokud máte dotazy, pokyny či stížnosti k zacházení s Vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu dat na datenschutz@saechsische-staatsbaeder.de nebo na dozorčí úřad kompetentní pro ochranu dat.

10. Změny prohlášení o ochraně dat

Nové právní úkony, podnikatelská rozhodnutí či technický rozvoj yžadují popřípadě změny v našem prophlášení o ochraně dat. Prohlášení o ochraně dat je poté náležitě upraveno. Nejnovější verzi naleznete vždy na naší webové stránce.    

Stav: květen 2018

Sächsische Staatsbäder GmbH