Kulturní zážitky na nejvyšší úrovni

Kultura, radost a vitalita patří v Bad Elster k sobě od samého počátku.

V lázních Bad Elster nehraje podstatnou roli pouze dobrý tělesný zdravotní stav, ale také kulturní zážitky. Nabídka výtečných akcí, které se v „královském saském“ prostředí konají po celý rok, činí z Bad Elster kulturní a festivalové město s mezinárodní atmosférou. Především historická místa pro pořádání různých akcí v nádherných parcích, jako například Divadlo krále Alberta, reprezentativní Královská lázeňská budova, prosvětlená KunstWandelhalle a tři hudební pavilony okouzlují publikum a umožňují zažít kulturu v proměnlivé atmosféře!

 

 

Tradiční kulturní život vyvolává v návštěvnících Bad Elster nadšení od dob královských.

Otevřenost vůči světu a kulturní dialog byly v Kurfiřství saském pevně zakotveny již od počátku 19. století. K častým uměleckým výměnám docházelo od nepaměti dokonce i přes hranice. Již od roku 1817 existuje v Bad Elster filharmonie Chursächsische Philharmonie a je vysoce uznávaným orchestrem. Filharmonie a její soubory jsou pravidelně k vidění na koncertech a hudebních divadelních produkcích v renomovaném Divadle krále Alberta v Bad Elster. Budova sama patří k nejhonosnějším dvorním divadlům v Německu. Pestrým repertoárem na vysoké úrovni a různých žánrů se lázně Bad Elster vypracovaly na místo setkávání všech kulturou nadšených lidí v celém sasko-českém lázeňském regionu, v lázeňském srdci Evropy. Kultura zde korunuje každý pobyt!

> dále k akcím společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH