Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza spouští nesčetné různé příznaky, kvůli nimž je každodenní život postižených zatěžkávací zkouškou. Jedná se o nejčastější neurologické onemocnění na světě, které se vyskytuje v mladé dospělosti. Přesto lékaři a vědci vědí o příčinách a souvislostech tohoto autoimunitního onemocnění jen relativně málo. Přečtěte si zde, jaká zjištění jsou o roztroušené skleróze k dispozici a jak můžeme my v Saských státních lázních (Sächsische Staatsbäder) pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou přírodním lékem radon.

 

Co je roztroušená skleróza?

Onemocnění, které se projevuje nespočetnými klinickými obrazy a různými formami. Jedná se o roztroušenou sklerózu, zkráceně RS, které se také nazývá onemocnění 1000 tváří. Odborně se nazývá Encephalomyelitis Disseminata (ED) – termín, který znamená, že se v míše a mozku nacházejí rozptýlené záněty .

U roztroušené sklerózy se jedná o chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, při kterém dochází k zánětu nervových drah a vyvolání nejrůznějších příznaků. Vyskytuje se primárně poprvé v mladé dospělosti ve věku od 20 do 40 let a je nevyléčitelná. Důležité: RS není ani nakažlivá, ani nutně smrtelná.

Asi 2,5 milionu lidí na celém světě trpí roztroušenou sklerózou. V Německu je postiženo přibližně 200 000 lidí. Tímto je RS nejčastější neurologické onemocnění u mladých dospělých. Ženy onemocní asi dvakrát častěji než muži. Protože nemoc je nevyléčitelná, je léčba roztroušené sklerózy primárně o zmírnění příznaků a zastavení nebo alespoň zpomalení progrese RS.

Roztroušená skleróza: příznaky

Pokud jde o příznaky, roztroušená skleróza má mnoho tváří. Neexistuje žádná typická RS, co se příznaků týče. Někteří pacienti trpí pouze několika málo příznaky, někteří několika současně. Různé příznaky onemocnění lze vysvětlit poškozením nervové tkáně, ke kterému dochází na různých místech mozku a míchy.

Neurologické příznaky

U roztroušené sklerózy je v zásadě možný téměř jakýkoli neurologický příznak. Spektrum se pohybuje od senzorických poruch kůže, které pacienti vnímají jako brnění nebo necitlivost, až po abnormální, předčasné vyčerpání, známé jako únava. Pro mnoho postižených představuje tento druhý příznak významné omezení výkonu, a tím i kvality života.

Motorické poruchy a omezení

Mezi příznaky, které mohou v průběhu onemocnění vést k těžkým zdravotním postižením, patří také motorické poruchy, jako je paralýza, poruchy zraku a spasticita. Poruchy močového měchýře, nestabilní chůze a kognitivní poruchy jsou také příznaky RS. Možnými příznaky roztroušené sklerózy jsou také potíže s koordinací a bolest.

Poruchy paměti a psychologické změny

Mnoho pacientů také trpí v průběhu onemocnění poruchami paměti, psychickými změnami a sexuálními poruchami.

Roztroušená skleróza: příčiny

V současné době neexistuje vysvětlení o jasných příčinách roztroušené sklerózy. Existuje široká shoda v tom, že stejně jako u diabetu 1. typu a revmatoidní artritidy jde o autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém těla vyvolává nesprávnou reakci. To znamená: imunitní obrana, která za normálních okolností bojuje proti patogenům, jako jsou viry a bakterie, je u RS namířena proti sobě.

U RS vlastní obranné buňky těla mylně útočí na izolaci nervových buněk, takzvané myelinové pochvy. Nervové buňky jsou součástí centrálního nervového systému, kde jsou odpovědné za zpracování informací a přenos podnětů. Útoky vlastní imunitní obrany zapalují a poškozují nervovou tkáň, takže se podněty přenášejí hůře nebo vůbec. V nervové tkáni postižených lze nalézt na mnoha místech jizvy. V závislosti na umístění mohou nastat chyby přenosu, které mají za následek různé příznaky.

Pokud se objeví jedno nebo více těchto ložisek zánětu a pokud se tato projeví fyzickými poruchami nebo jinými příznaky, hovoří se o relapsu. Ten se vyvíjí během několika dní nebo dokonce hodin a poté opět klesá. Jakmile ataka ustoupí, mohou příznaky také ustoupit. Pokud po zánětu zůstanou jizvy, říká se, že nervová tkáň sklerotizuje.

Ale proč je imunitní obrana u RS namířena proti vlastním strukturám těla? V současné době o tom ještě neexistují jasná a spolehlivá zjištění. Vědci mají podezření, že příčinou roztroušené sklerózy je multifaktoriální proces, při kterém se setkávají různé faktory:

 • Faktory prostředí: Protože roztroušená skleróza se vyskytuje obzvláště často v chladných klimatických oblastech, jako jsou regiony ve střední a severní Evropě a USA, zdají se vlivy prostředí pravděpodobné. V této souvislosti je nedostatek vitaminu D považován za potenciální příčinu roztroušené sklerózy.
 • Genetické faktory: Předpokládá se, že za vznik RS je také zodpovědná genetická predispozice.
 • Životní styl: Při vývoji RS může hrát roli také životní styl. Například kouření je považováno za rizikový faktor pro RS.
 • Infekce: Prodělání určitých infekcí je také diskutováno jako příčina roztroušené sklerózy.

Roztroušená skleróza: terapie přírodním lékem radon

Roztroušená skleróza: příznaky

Roztroušená skleróza: terapie přírodním lékem radon

dozvedet se vice

Pitné kúry s radonem

Během pitné kúry vstupuje radonová minerální léčivá voda do těla gastrointestinálním traktem a tím vyvíjí svůj přirozeně jemný účinek. Léčivá voda se pravidelně pije po delší dobu pro terapeutické účely. Lázeňský lékař stanoví dobu trvání, množství a dobu pití. Zejména pramen Wettin s přibližně 24 000 Bq/l radonu je považován za nejsilnější zdroj radonu na světě.

aplikace knihy

Koupací kúry s radonem

Přírodní léčivá voda vzniká pomalým prosakováním dešťové vody různými geologickými vrstvami hornin. Je přitom čištěna, filtrována a obohacena o minerály a stopové prvky. V této obohacené hluboké vodě se uvolňuje kyselina uhličitá ze ztuhlého magmatu minulých sopečných činností. Ušlechtilý plyn radon je vytvořen z radia obsaženého všude v zemské kůře. Léčivé prameny v Bad Brambachu získávají svůj zdraví prospěšný obsah radonu z žuly pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge). Všechny zdroje jsou přísně kontrolovány podle zákona o léčivých přípravcích.

aplikace knihy

Diagnóza: roztroušená skleróza

Diagnóza roztroušené sklerózy je obtížná kvůli rozmanitosti symptomů a forem průběhu, které onemocnění doprovázejí. Protože příznaky mohou naznačovat i další nemoci, nejsou často diagnostikovány hned jako RS. Toto onemocnění proto u mnoha pacientů zůstává dlouho nezjištěno. Většinou je nález diagnostikován metodou vyloučení. Spolehlivá diagnóza roztroušené sklerózy proto zahrnuje různá vyšetření:

 

 • Podrobná anamnéza
 • Tělesné a neurologické vyšetření k testování pohyblivosti, rovnováhy, koordinace a jednotlivých smyslových orgánů
 • Krevní testy k vyloučení jiných příčin
 • Lumbální punkce: vyšetření mozkomíšního moku, aby se zjistilo, zda v centrálním nervovém systému nedochází k zánětu
 • Různá nervová vyšetření k objasnění funkčnosti nervových drah
 • Magnetická rezonanční tomografie(MRI) mozku a míchy k odhalení ložisek zánětu a jizev

Roztroušená skleróza: průběh nemoci

Pokud jde o příznaky, roztroušená skleróza se liší svým individuálním projevem ve svém průběhu, a proto je individuální prognóza průběhu onemocnění stěží možná. V zásadě lze od sebe odlišit dvě formy progrese. Pro zařazení do jedné z těchto forem je v první řadě důležité, zda u pacienta dojde k relapsu či nikoli.

Průběh s relapsy:

U většiny pacientů má roztroušená skleróza formu vzplanutí. Vzplanutí je definováno jako výskyt potíží, které trvají nejméně 24 hodin a mohou přetrvávat až několik týdnů. Přitom pro tyto potíže neexistují žádné jiné příčiny, jako je např. horečka. Vzplanutí však může být podporováno psychickými nebo fyzickými faktory, často však neexistuje vůbec žádný spouštěč. Příznaky, které jsou vyvolány atakou, často na začátku ataky úplně nebo alespoň částečně ustoupí. V dalším průběhu roztroušené sklerózy příznaky často neustupují nebo pouze částečně, takže mohou zůstat postižení. Mezi dvěma vzplanutími mohou uplynout měsíce nebo roky.

Progresivní (progredientní) průběh:

Roztroušená skleróza může nastat i bez relapsů. V tomto případě se neurologická dysfunkce neustále zvyšuje. Bez léčby se může původně relabující průběh změnit do této sekundárně progresivní formy. Přitom jsou možné takéizolované relapsyy. Malá část pacientů s roztroušenou sklerózou také vykazuje primárně progresivní průběh bez jasných relapsů. Místo toho se příznaky od začátku onemocnění postupně zvyšují a obvykle neustupují.

Vzhledem k různým projevům a příznakům je obtížné předpovědět, jak bude nemoc u jednotlivce postupovat.

 

Život s roztroušenou sklerózou

Diagnóza roztroušené sklerózy je zpočátku velkým šokem pro mnoho lidí – zejména proto, že se toto onemocnění často poprvé objevuje v mladé dospělosti. Věk, ve kterém by člověk raději plánoval budoucnost, než se potýkal s nemocemi. V závislosti na individuálním klinickém obrazu mohou potíže a poruchy vést k omezením v profesionálním i soukromém životě již v rané fázi. Právě nepředvídatelnost příznaků a průběhu je pro pacienty s roztroušenou sklerózou obrovskou zátěží.

Kromě toho přichází terapie, která pomáhá určit život s roztroušenou sklerózou, často i v dobách, kdy nedochází k akutnímu relapsu onemocnění. V závislosti na závažnosti příznaků je nutná symptomatická léčba, aby se příznaky zmírnily. Terapie ovlivňující průběh nemoci také formuje každodenní život pacientů s roztroušenou sklerózou.

 

Nejistota u RS je obvykle velká. Přesto je možný život, který si sami určíte, i s roztroušenou sklerózou. Doporučuje se, aby pacienti zůstali co nejaktivnější, aniž by ale byli dlouhodobě přetíženi. Sport má často pozitivní účinek a může snížit vedlejší účinky. Pacienti by se mu ale měli během ataky samozřejmě lépe vyhnout. Ukázalo se, že pro život s roztroušenou sklerózou je přínosné zaměřit se spíše na existující dovednosti a silné stránky než na omezení.

Pokud roztroušená skleróza způsobuje poškození v rané fázi, je možná nutné znovu zvážit volbu povolání. Mnoho pacientů je také postiženo únavou a nedostatkem soustředění, takže v práci nemohou plně využívat svůj potenciál. V zásadě je však často možné pokračovat ve výkonu povolání i při roztroušené skleróze. Postižení by měli plánovat více přestávek a vystavovat se co nejméně stresu.

Přesné následky roztroušené sklerózy jsou velmi individuální. RS není dědičná, takže pacienti mohou mít děti, pokud si to přejí. Vyvážený životní styl a minimalizace rizika vzniku infekcí jsou pro život s roztroušenou sklerózou klíčové. Protože infekcí zahájené vlastní obranné procesy těla mohou způsobit relapsy onemocnění.

 

Otázky týkající se roztroušené sklerózy

Nemoc se obvykle objevuje poprvé náhle, během několika dní nebo hodin. Pacienti jsou převážně ve věku 20 až 40 let.

Navzdory intenzivnímu výzkumu není roztroušená skleróza bohužel dosud vyléčitelná.

Po dlouhou dobu se věřilo, že RS nezpůsobuje bolest. Dnes však víme, že k nim dochází dokonce poměrně často. Na jedné straně se bolest vyskytuje jako přímý důsledek roztroušené sklerózy, například v důsledku zánětu zrakového nervu. Na druhou stranu se bolest vyskytuje také nepřímo v důsledku jiných příznaků. Terapie proti bolesti zde může mít podpůrný účinek.

Mnoho lidí má utkvělou představu, že RS je synonymem pro invalidní vozík. Vzhledem k odlišnému průběhu a symptomům nemoci nelze přesně říci, jak bude nemoc u jednotlivého pacienta postupovat. Samozřejmě existuje riziko, že roztroušená skleróza omezí schopnost postižených chodit do takové míry, že bude k udržení mobility nutný invalidní vozík. Díky účinným formám terapie a léčbě příznaků však dnes mnoho pacientů s RS není závislých na invalidním vozíku.

Roztroušená skleróza není smrtelné onemocnění. Jednotlivé příznaky však mohou vést k závažným nebo život ohrožujícím komplikacím. Díky moderním terapeutickým přístupům se však výrazně zlepšila jak kvalita života, tak průměrná délka života. Očekávaná délka života pacientů s roztroušenou sklerózou je dnes srovnatelná s délkou života zdravých lidí.

Roztroušená skleróza nepředstavuje hrozbu pro nenarozené dítě. Těhotenství, porod a kojení také nepředstavují zvýšené riziko pro ženy s RS. Míra relapsu během těhotenství dokonce klesá a dočasně se mírně zvyšuje během prvních tří měsíců po porodu. Obecně se doporučuje přerušit základní léčbu během těhotenství. Je důležité předem vše projednat s ošetřujícím lékařem.

Roztroušená skleróza není infekční onemocnění, a proto není nakažlivá.

Typické příznaky roztroušené sklerózy v raných stádiích jsou:

 • Senzorické poruchy v pažích nebo nohou
 • Abnormální únava / vyčerpání
 • Poruchy defekace
 • Poruchy zraku
 • Poruchy svalových funkcí ve formě slabosti, paralýzy nebo zvýšené svalové ztuhlosti

Také by vás mohlo zajímat

Darujte poukázky!

Pokud chcete udělat něco dobrého a zdravého pro sebe nebo své blízké, věnujte jim poukázky do solných lázní Bad Elster nebo na některou z našich atraktivních nabídek zdraví a wellness – v nabídce také pro páry.

dozvedet se vice

Radon - přírodní léčivý prostředek

Bad Brambach je známý především pro svůj radon, který se používá ve formě pitných a koupacích kúr k zotavení.

dozvedet se vice