Osteoporóza

Osteoporóza, která je v Německu velmi rozšířená, je onemocnění kostí ve stáří, které je činí tenčími a poréznějšími. Záda bolí, zmenšuje se velikost těla a častěji se vyskytují nevysvětlitelné zlomeniny kostí. My v Saských státních lázních (Sächsische Staatsbäder) podáváme přehled o nemoci a ukazujeme její příčiny, příznaky a rizikové faktory. Dozvíte se také, jak může radon jako přírodní lék pozitivně ovlivnit léčbu osteoporózy.

 

Co je osteoporóza?

Osteoporóza je kosterní onemocnění známé také jako úbytek kostní hmoty. Toto onemocnění je postupný proces, který se ve většině případů vyvíjí skrytě a po mnoho let. Diagnóza se obvykle stanoví až po první zlomenině. Každý, kdo trpí osteoporózou, musí bojovat se stále tenčími a poréznějšími kostmi. Toto se často stává v souvislosti s nedostatkem vápníku. Tímto se zvyšuje riziko zlomenin. Kromě toho se snižuje hmotnost, kvalita a síla kostí. Zdravotní problémy se mohou vyskytnout u mužů i žen všech věkových skupin. Riziko vzniku osteoporózy se však s věkem zvyšuje.

 

Jaké jsou příznaky osteoporózy?

Prvních příznaků osteoporózy si většinou nevšimneme, protože se blíží tiše a tajně. Následující příznaky mohou naznačovat úbytek kostní hmoty:

Bolest

Téměř každý třetí dospělý v Německu si stěžuje na bolesti zad. Ty mohou samozřejmě mít i další příčiny, jako je nedostatek pohybu nebo nesprávné držení těla. Osteoporóza však může být také zodpovědná za bolest. Dlouhodobé bolesti nechte vyšetřit, aby bylo možné v případě nemoci rychle jednat. Čím později je diagnóza stanovena, tím více se úbytek kostní hmoty šíří.

Nejasné zlomeniny kostí

V případě porézních kostí stačí k jejich zlomení i malé množství zátěže. Není nutné víc než zvednout těžkou tašku, podepřít se rukou, násilný pohyb nebo lehké zakopnutí, aby došlo ke zlomenině. K poklesu hustoty kostí dochází zejména v tělech obratlů, krčku stehenní kosti a kyčli, stejně jako v horní části paže a zápěstí.

Snížení výšky

Kvůli změnám v páteři a různým zlomeninám může osteoporóza z dlouhodobého hlediska vést ke shrbeným zádům a ke ztrátě výšky. Pokud je onemocnění hodně pokročilé, páteř se zkrátí až o 30 centimetrů. Změna postavy může mít za následek ztvrdnutí svalů, přetížení kloubních pouzder, poranění okostice, chronické bolesti a omezenou pohyblivost. To vše může mít za následek upoutání na lůžko.

Ztráta zubů

Protože je při osteoporóze postižena celá kostra, nejsou ušetřeny ani zkostnatělé kořenové dutiny zubů a struktury drřící zuby. V důsledku úbytku kostní hmoty mohou nastat další příznaky, jako jsou viklající se zuby nebo v nejhorším případě ztráta zubů.

Příčiny osteoporózy

Není možné najít univerzální příčinu osteoporózy. Důvody pro úbytek kostní hmoty jsou extrémně rozmanité a ne vždy jasné. Ve většině případů hraje roli několik faktorů. Na jedné straně může být spouštěčem předchozí nemoc, nesprávná strava nebo příliš málo pohybu. Často také souvisí s léky, které negativně ovlivňují přestavbu kostí, nebo s hormonálními změnami. Nejběžnější příčina je však spojena s věkem.

U lidí, kteří dosáhnou věku 40 let, je zcela normální, že hustota a hmotnost kostí časem klesá. Ztráta se zpravidla pohybuje kolem jednoho procenta ročně. Nebezpečné je to v případě, když ztráta přesáhne normální hodnotu a kost ubývá příliš rychle.

Rozhodující je přitom přestavba kostí. Lidská kostra je živá, složitá tkáň, která se samostatně strukturuje a přizpůsobuje. Vytvářením a rozpadáním kostí se starší tkáň vyměňuje za novou tkáň a poškozená tkáň se přirozeně nahrazuje. Pokud onemocníte osteoporózou – bez ohledu na Váš osobní spouštěč – jsou právě popsané restrukturalizační procesy narušeny. Důsledek je zřejmý: Jakmile již přestavba kostí není v rovnováze, postupně se více kostí rozkládá, než se vytváří. Výsledkem je, že kost ztrácí svou stabilitu a nosnost. Pokud kostra utrpí velké poškození, kost se zlomí.

Léčba osteoporózy radonem

Jaké jsou příznaky osteoporózy?

Léčba osteoporózy radonem

dozvedet se vice

Pitné kúry s radonem

Během pitné kúry vstupuje radonová minerální léčivá voda do těla gastrointestinálním traktem a tím vyvíjí svůj přirozeně jemný účinek. Léčivá voda se pravidelně pije po delší dobu pro terapeutické účely. Lázeňský lékař stanoví dobu trvání, množství a dobu pití. Zejména pramen Wettin s přibližně 24 000 Bq/l radonu je považován za nejsilnější zdroj radonu na světě.

aplikace knihy

Koupací kúry s radonem

Přírodní léčivá voda vzniká pomalým prosakováním dešťové vody různými geologickými vrstvami hornin. Je přitom čištěna, filtrována a obohacena o minerály a stopové prvky. V této obohacené hluboké vodě se uvolňuje kyselina uhličitá ze ztuhlého magmatu minulých sopečných činností. Ušlechtilý plyn radon je vytvořen z radia obsaženého všude v zemské kůře. Léčivé prameny v Bad Brambachu získávají svůj zdraví prospěšný obsah radonu z žuly pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge). Všechny zdroje jsou přísně kontrolovány podle zákona o léčivých přípravcích.

dozvedet se vice

Diagnóza: osteoporóza

Osteoporóza je obvykle objevena náhodou – pravděpodobně během rentgenového vyšetření horní části těla. Toto onemocnění lze identifikovat také podle překvapivé zlomeniny. Pokud se Vy nebo Váš lékař obáváte, že Vaše příznaky jsou způsobeny osteoporózou, existuje několik možností vyšetření. Podle pokynů pro osteoporózu spolku Dachverband Osteologie e.V. (DVO) zahrnuje základní diagnostika následující opatření:

Anamnéza a klinické nálezy

Ošetřující lékař se informuje o Vaší zdravotní anamnéze a objasní možné rizikové faktory pro osteoporózu. Ptá se na případy osteoporózy v rodině, na vývoj hmotnosti a výšky od dospívání, poruchy štítné žlázy a také na konzumaci nikotinu, alkoholu, kávy a čaje. Rovněž se provádějí různé testy, které zkoumají Vaši pohyblivost a tendenci k pádu. Zdravotnický personál hledá důkazy o nezjištěných zlomeninách kostí.

Osteodensitometrie (Měření hustoty kostí)

Obsah minerálů v kostech se stanoví pomocí měření hustoty kostí na bederní páteři a stehenních kostech. Osteodensitometrie je rentgenová metoda s nízkým zářením, která trvá jen několik minut. Výsledky naměřených hodnot udávají rizikový profil. Rozhodujícím faktorem je zde takzvaná T-hodnota (T-skóre), která se porovnává s průměrnou hodnotou zdravé 30-ti leté ženy a muže.

 

Výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií:

Oblast prevence
T-hodnota minimálně-1: normální nález 
TT-hodnota mezi -1 a -2,5: osteopenie (předstupeň osteoporózy) 
V této oblasti jsou dostatečná obecná opatření, jako je zdravá výživa kostí a dostatečný pohyb. 
Terapeutická oblast
T-hodnota pod -2,5: osteoporóza
T- hodnota pod -2,5: osteoporóza
Kromě preventivních opatření by měla být zahájena také specifická léčba, jako je např. radon.

 

Rizikové faktory osteoporózy

Genetické faktory:
 • Ženské pohlaví (ženy mají méně kostní hmoty než muži)
 • Rodinná anamnéza osteoporózy (u rodičů)
 • Určité genetické vady (mutace)
Věk:
 • Po nástupu menopauzy u žen
 • Muži starší než 65
Různé životní styly:
 • Kouření
 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Nízká tělesná hmotnost ve vztahu k výšce těla
 • Nedostatek vitaminu D
 • Příliš málo pohybu a/nebo slunečního záření
 • Nadměrná fyzická aktivit (vrcholový sport)
 • Nesprávná strava (s nízkým obsahem vápníku a bílkovin, ale bohatá na fosfáty a fytiny)
Hormonální změny:
 • Hypertyreóza (u žen a mužů)
 • Hypogonadismus (nedostatek nebo snížená hormonální aktivita mužských varlat)
 • Chybějící nebo nepravidelná menstruace, předčasná menopauza, potlačení ovariální aktivity (u žen)
Léky, které negativně ovlivňují metabolismus kostí:
 • Kortizon
 • Glukokortikoidy
 • Antiandrogeny
 • Antiepileptika
 • Heparin
 • Kumarin
 • Glitazon
 • Imunsupresiva
 • Chemoterapeutika
 • Inhibitory protonové pumpy
 • Antihormonální léčba rakoviny prostaty
Nemoci, které podporují úbytek kostní hmoty:
 • Nemoc štítné žlázy
 • Nemoci trávicího traktu (celiakie, Crohnova nemoc)
 • Revmatoidní artritida
 • Diabetes (typ 1)
 • Chronické selhání ledvin
 • Chronický průjem nebo malabsorpce (nesprávné trávení)
 • Onemocnění ledvin

Otázky týkající se osteoporózy

Nejprve vysvětlení, jak jsou naše kosti stavěny. Skládají se ze dvou základních stavebních bloků:

 • Speciální tkáň (matrice), která jim dodává tvar a stabilitu.
 • Různé minerály, které jsou uloženy v matrici. Patří sem především vápník a fosfát, které zhušťují a posilují kostní strukturu.

Kosti musí být na jedné straně extrémně silné a stabilní, na druhé straně také elastické a pružné. Kostní metabolismus je velmi složitý a vysoce citlivý proces. Kosti v lidském těle podléhají neustálému přestavování. Procesy vytváření a rozpadávání kostí probíhají nepřetržitě. Osteoblasty jsou zodpovědné za tvorbu kostí a osteoklasty za jejich rozpad. Až do věku 35 let se hromadí více kostní hmoty, než se rozkládá. Pak dojde ke změně a proces rozpadu se s přibývajícím věkem zrychluje.

U lidí s osteoporózou převládá kostní resorpce, která způsobuje dutiny v kosti. Nelze je dostatečně doplnit a hustota kostí klesá.

Vyvážená strava je klíčem ke zdravým kostem. Protože jak se často říká: Jsi to, co jíš. Rozhodující je především správné množství vitamínů (zejména vitamínu D), minerálů, vápníku a bílkovin. V kombinaci s fyzicky aktivním životem můžete zlepšit zdraví svých kostí a svalů. Nebojte se, nemusíte měnit úplně své stravovací návyky od nuly. Obvykle stačí jíst vědomě a provádět drobné změny.

Je známo, že vápník pomáhá posilovat kosti. Pro optimální zásobení kostí ve Vašem těle byste měli věnovat pozornost pestré a zdravé stravě. Pacienti s osteoporózou, kteří nemají specifickou medikamentózní terapii, by měli spolu s jídlem přijímat přibližně 1 000 až maximálně 2 000 miligramů vápníku. Pro lepší pochopení: jeden litr mléka nebo 100 gramů tvrdého sýra obsahuje jeden gram vápníku. Děti, dospívající, ženy před menopauzou a muži do 60 let jsou z toho vyloučeni. Pokud nelze dosáhnout zvýšeného příjmu vápníku, doporučuje se suplementace ve formě tablet.

Jezte přednostně potraviny, které podporují Váš metabolismus. Doporučujeme zelenou zeleninu a ovoce, stejně jako cereální výrobky a brambory. Maso, uzeniny a tučné pokrmy by měly být součástí Vaší stravy pouze s mírou. Totéž platí pro cukr a sůl. Je také obzvláště důležité pít dostatek tekutin. Vařte s čerstvým jídlem a zaměřte se na pečlivou přípravu surovin.

V závislosti na příčině je onemocnění rozděleno na primární a sekundární osteoporózu. Primární forma zahrnuje přibližně 95 procent případů a vyvíjí se primárně v důsledku nedostatku estrogenu, tj. v průběhu menopauzy u žen. Primární osteoporóza se navíc vyskytuje u mužů i žen v důsledku přirozeného procesu stárnutí kostí, nedostatku vápníku, vitaminu D a pohybu. Sekundární osteoporóza je velmi vzácná a může se objevit u obou pohlaví. Obvykle je následkem určitých onemocnění nebo lékových terapií, které mají negativní vliv na metabolismus kostí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je osteoporóza jednou z deseti nejčastějších nemocí na celém světě, je tedy rozšířeným onemocněním. Je obtížné určit přesný počet postižených lidí, protože onemocnění je často nezjištěno. Odhaduje se, že přibližně 6 milionů lidí v Německu trpí osteoporózou, z nichž více než 80 procent tvoří ženy. Každý rok se v Německu objeví přibližně 885 000 nových onemocnění.

Také by vás mohlo zajímat

Darujte poukázky!

Pokud chcete udělat něco dobrého a zdravého pro sebe nebo své blízké, věnujte jim poukázky do solných lázní Bad Elster nebo na některou z našich atraktivních nabídek zdraví a wellness – v nabídce také pro páry.

dozvedet se vice

Radon - přírodní léčivý prostředek

Bad Brambach je známý především pro svůj radon, který se používá ve formě pitných a koupacích kúr k zotavení.

dozvedet se vice